Elevpraktik logo

En guide til ungdomsuddannelser

Skrevet af Alexandra Rosenberg. Praktikant ved Elevpraktik.

En gymnasial uddannelse forbedrer dig på at tage en videregående uddannelse, enten på et universitet, en professions højskole eller et erhvervsakademi. På en gymnasial uddannelse går du i dybden i de boglige fag; du lærer at studere.

Der mulighed for at få SU fra når du fylder 18 år, på de gymnasiale uddannelser. Herimod hvis du tager en erhvervsuddannelse, så er du færdig uddannet og kan begynde at søge arbejde ligeså snart du færdig med dit forløb.

HHX står for højere handelseksamen. Hhx er en gymnasial uddannelse, og uddannelsen varer i 3 år, hvor du får fag indenfor økonomi og erhvervsforhold kombineret med sprog og andre almene fag.

På HHX er der sat fokus på innovation. Så hvis du går og drømmer om en dag at starte egen virksomhed eller om at læse videre, så giver HHX give dig de første trin på vejen til at gøre disse drømme til virkelighed.

For at blive optaget på HHX efter en 9. klasse er dette kravene:

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 9. klasse.
 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Du skal have mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver, men opfylder de andre adgangskrav, har du mulighed for at blive optaget hvis du har følgende:

 • Har et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver.
 • Har et gennemsnit mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasie.

HTX står for højere tekniskeksamen. HTX er som HHX og er en gymnasial uddannelse. Uddannelsen varer i 3 år, hvor der er fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag.

Du kommer til at beskæftige dig med naturvidenskab, it, kommunikation og teknologi. Så hvis du er glad for naturfag, er HTX muligvis noget for dig.

For at blive optaget på HTX efter en 9. klasse er dette kravene:

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 9. klasse.
 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Du skal have mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver, men opfylder de andre adgangskrav, har du mulighed for at blive optaget hvis du har følgende:

 • Har et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver.
 • Har et gennemsnit mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasie.

STX står for den Almen studentereksamen. STX som de to andre (HHX OG HTX) er også en gymnasial uddannelse og varer i 3 år. I de 3 år du er på STX, er der fokus på samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora.

For at blive optaget på STX efter en 9. klasse er dette kravene:

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 9. klasse.
 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Du skal have mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit af karaktererne i de lovbundne prøver, men opfylder de andre adgangskrav, har du mulighed for at blive optaget hvis du har følgende:

 • Har et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver.
 • Har et gennemsnit mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasie.

HF står for højere forberedelseseksamen. HF er ligesom de andre 3; en gymnasial uddannelse. Dog varer en HF normalt 2 år.

HF er for dig der er målrettet til en videregående uddannelse. Her vælger du en fagpakke, der passer til den uddannelse du vil tage efter.

For at komme på universitet via en HF, skal du tage en udvidet fagpakke - hvor du har flere fag på højere niveau.

For at blive optaget på HF efter en 9. klasse er dette kravene:

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
 • Bestå folkeskolens afgangseksamen
 • Få mindst 4,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen

Eux står for erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen. EUX tager mellem 2 og 5 år. Varigheden afhænger af din alder og dit valg af uddannelse. Det har også en betydning, om du kommer direkte fra folkeskolen.

En EUX kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse. Så du bliver faglært og student samtidig.

Det vil også sige når du er færdig, så er du erhvervsfaglig student og kan enten vælge at få job, eller tage på en videregående uddannelse.

Som erhvervsfaglig student har du de samme muligheder for at læse videre som dem, der har taget en gymnasial uddannelse, herunder også på universitetet.

For at blive optaget på EUX efter en 9. klasse er dette kravene:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Du skal have 02 i dansk og matematik
 • Du skal være uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse

Økonomi:

Når du begynder på din læreplads, får du løn fra dag 1. Hvis du er under 18 år, får du ca. 6.800 kr. i månedsløn, indtil du fylder 18 år. Derefter er lønnen for lærlinge typisk mellem 9.500 og 12.500 kr. om måneden - og den stiger år for år.

Hvis du er over 18 år, kan du modtage SU på grundforløbet, hvis du ikke har en læreplads endnu.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

EUD står for erhvervsuddannelse.

På en erhvervsuddannelse veksler du mellem læretid i en virksomhed og undervisning på skolen. Det vil sige, at du får masser af praktiske kompetencer i lærepladsperioderne, mens skoleperioderne både består af en teoretisk del og en praktisk del.

På grundforløb 1 får du en bred viden om lignende uddannelser inden for den fagretning, som du har valgt. Bagefter begynder du på grundforløb 2 inden for den specifikke uddannelse, som du vælger. Her skal du fx søge læreplads, hvilket du får hjælp til i undervisningen. 

Lige efter du er blevet færdig med din uddannelse, så er du faglært. Det betyder, at du kan gå ud og søge job indenfor din uddannelse.

For at blive optaget på EUD efter en 9. klasse er dette kravene:

 • Du er erklæret uddannelsesparat og har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Samtidig skal du have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 • På enkelte uddannelser er der adgangsbegrænsning til grundforløbet. For at blive optaget skal du derfor enten have en uddannelsesaftale med en virksomhed – eller igennem en optagelsesprøve for at få en af uddannelsens kvotepladser. Dette kan du læse mere om på de enkelte uddannelser.

Økonomi:

Når du begynder på din læreplads, får du løn fra dag 1. Hvis du er under 18 år, får du ca. 6.800 kr. i månedsløn, indtil du fylder 18 år. Derefter er lønnen for lærlinge typisk mellem 9.500 og 12.500 kr. om måneden - og den stiger år for år.

Hvis du er over 18 år, kan du modtage SU på grundforløbet, hvis du ikke har en læreplads endnu.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.