Elevpraktik logo

Hvem der må komme i erhvervspraktik

Det korte svar på, hvem som der må komme i erhvervspraktik, er elever i 6. til 10. klasse i folkeskolen. Men der er en række undtagelser og ting du bør være opmærksom på.

I følge trepartsaftalen i 2017 blev adgangen til erhvervspraktik udvidet, så elever ned til 6. klasse også fik muligheden for at komme i erhvervspraktik. Det blev vedtaget for at styrke folkeskoleelvernes kendskab til arbejdsmarkedet. Netop elevernes kendskab til arbejdsmarkedet beskrives som værende blevet mindre eftersom mange forældres job ikke er synlige i lokalsamfundet og deres funktion derfor sværere at forstå. Derudover kommer størstedelen af lærerene fra en gymnasial uddannelse, og flere har derfor ikke selv erhvervsfaglig kendskab, til at udfordre de unges uddannelsesovervejelser.

Fra starten af skoleåret i august 2019 får mange elever endnu bedre mulighed for at komme i erhvervspraktik. I følge “Aftale om styrket praksisfaglighed” fra 2018 får alle elever i 8. og 9. klasse ret til erhvervspraktik. Det betyder, at selvom skoleledelsen ikke bakker op om at en elev kan komme i erhvervspraktik, har eleven stadig ret til det, hvis eleven ønsker. I aftalen står der desuden også, at aftalepartierne ønsker at undersøge mulighederne for, at eleverne kan komme i praktik igennem den lokale erhvervsskoles skolepraktikordning.

I 10. klasse er det typisk mere individuelt, hvordan eventuelle praktikforløb kan komme til at foregå, og elever vil typisk have mulighed for længere forløb end de standard 5 dage i folkeskolen. Ligesom i 6. til 7. klasse har eleverne i 10. dog ikke ret til erhvervspraktik, og det kræver derfor en skole og/eller UU-center som bakker op om muligheden for praktik.

Hvis du vil læse alle de tekniske detaljer, er de tilgængelige igennem Folkeskoleloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209946