Elevpraktik logo

Betingelser

Udgave #5 fra 2019-12-10 14:13:21

Formål
Formålet med Elevpraktik.dk er at give unge et overblik over virksomheder som tilbyder erhvervspraktik eller fritidsjobs, samt at give lærer og vejledere et overblik over virksomheder som ønsker at samarbejde yderligere med skolerne. Dernæst er det målet at gøre det muligt for henholdsvis elever, lærer og vejledere at kontakte virksomheder efter virksomhedens ønsker.

Bemærk
Det er ikke tilladt at oprette andre virksomheder, end en man ejer eller er ansat ved, medmindre man har samtykke fra den pågældende virksomhed til at oprette dem.

Har man elever i praktik, er det altid et krav at følgende gældende dansk lovgivning på området. Heriblandt særligt Bekendtgørelsen om unges arbejde: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=29935

Data
For at udføre dette formål indsamler vi følgende oplysninger:
- Din email og adgangskode som et unikt ID til dig, så du kan logge ind på hjemmesiden og lave rettelser fremover. Adgangskoden er krypteret efter de høje stærke standarder.
- Firmanavnet, adresse, branche, fotos og diverse beskrivelser for at brugere kan søge efter og finde virksomheden.

Ansøgninger
Ansøgninger fra de unge kan I som virksomhed vælge at modtage på enten email, telefon eller ved uanmeldt besøg. Vælges e-mail som jeres ønskede medie til at modtage potentielle praktik- eller jobansøgninger, skal I følge gældende lovgivning for at modtage persondata såsom navn, email, adresse og alder fra de unge i indbakken tilhørende den pågældende email.

Persondata behandling
De persondata som du indsender, vil blive behandlet af Elevpraktik.dk, med formål om at yde ovenstående service. Dine oplysninger behandles fortroligt, og er kun de nødvendige personer har adgang til dataen.

Opbevaring af persondata
Dine persondata vil blive gemt i en database hos vores hosting leverandør Hosting4Real som vi har en databehandleraftale med.

Vi gemmer dine oplysninger for at du har mulighed for at benytte hjemmesiden fremover, indtil du specifikt beder os slette dem. Dette skal ske ved henvendelse til kontakt@elevpraktik.dk.

Dine rettigheder
Du har ret til at modtage oplysning om, at vi indsamler og behandler dine personoplysninger, samt ret til at få indsigt i hvordan.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi ikke har ret til at behandle.

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger, vi kan dog afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende.

Hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagetrække samtykket.

Hvis vi behandler ukorrekte oplysninger har du ret til at få rettet dem.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Krav til oplysninger
Du skal selv sørge for, at de persondata du afgiver, er korrekte og fyldestgørende. Du bedes undlade at angive følsomme oplysninger om f.eks. religion, race, seksuel orientering eller helbred.

Skulle nogle af dine informationer ændre sig, opfordrer vi dig til at opdatere dem. Det har du mulighed for ved at rette henvendelse til kontakt@elevpraktik.dk.

Elevpraktik.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid, at slette data hvis ovenstående ikke overholdes.

Modtagelse af relevante henvendelser
Når du registrerer dig på Elevpraktik.dk, skal du være opmærksom på, at du giver dit samtykke til, at vi kan sende dig e-mails med henblik på evaluering af portalen. Til brug for fremsendelse af henvendelser registreres din E-mail. Samtykket hertil kan til enhver tid tilbagekaldes, ved at rette henvendelse til kontakt@elevpraktik.dk

Sikkerhed
Alle data bliver lagret på sikre servere hos vores leverandør Hosting4real. Forbindelsen mellem din computer og serverene foregår efter de mest gængse sikkerhedsforskrifter såsom kryptering og anden sikkerhed.

Anvendelse af data til statistiske formål
Dine indtastede data, kan blive brugt til statistisk behandling, med henblik på at forbedre servicen.

Ansvarsfraskrivelse
Elevpraktik ApS og Elevpraktik.dk er som mellemmand kun med til at formidle kontakten mellem dig og tredjemand. Vi kan således ikke holdes ansvarlig for den kommunikation eller de aftaler der indgås mellem dig og tredjemand.

Elevpraktik ApS og Elevpraktik.dk kan ikke gøres ansvarlig for økonomiske tab eller tab af data, som du måtte lide fordi Elevpraktik.dk ændres eller nedlægges, eller hvis portalen er utilgængelig i perioder.

Elevpraktik ApS og Elevpraktik.dk kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer som findes på siden - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte.

Samtykke
Hvis du kan acceptere betingelserne, bedes du afkrydse feltet for at give dit samtykke, og du vil herefter kunne oprette en profil på Elevpraktik.dk.

Kontaktinformation

Elevpraktik ApS

CVR: 40486593

kontakt@elevpraktik.dk