Fritidsjob hos Rudersdal Kommune

Fritidsjob med mening til plejecenter Birkerødpark

Kort beskrivelse af virksomheden
Som noget nyt i Rudersdal, kan unge mellem 15 – 17 år nu få fritidsjob på plejecentrene Sjælsø og Birkerødpark. De unge skal ikke udføre plejeopgaver, men derimod lave aktiviteter som kan skabe værdi for de ældre i hverdagen. De unge skal for eksempel snakke, spille spil, læse, og gå en tur sammen med beboerne. De kan også gå til hånde med små praktiske opgaver omkring spisetidspunkt, med vasketøj og lignende.

Læs mere på firmaets hjemmeside: rudersdal.dk

Hvad du kan forvente af jobbet
Som noget nyt i Rudersdal, kan du nu få fritidsjob på et plejecenter, hvor din hovedopgave er at snakke, hygge og gøre en forskel for beboerne. Du skal ikke udføre plejeopgaver, men skal for eksempel snakke, spille spil eller læse – alt efter, hvad du og de ældre får af ideer til aktiviteter. Der kan også være brug for, at du giver en hånd til opgaver omkring spisetidspunkt, vasketøj eller lignende.

Fritidsjobbet giver dig god mulighed for at opleve dagligdagen på et plejecenter, som ikke kun er pleje, men også er et sted, hvor du oplever glæde og får mange gode livshistorier fra lange og indholdsrige liv. Jobbet kræver derfor, at du har et godt humør, at du er en nysgerrig og spørgende person og har lyst til at være sammen med ældre mennesker.
Fritidsjobbet er på 4 - 6 timer pr. ugen. Du arbejder 2 timer ad gangen, og du aftaler fordeling af timer og opgaver med plejecenteret.
Ansøg