Erhvervspraktik hos 3S ApS

Assistent til kontorarbejde

Anmeld praktikopslaget

Kort beskrivelse af virksomheden
3S er leverandør til alle danske landmænd.
Udover at være leverandør af råvarer samt hjælpemidler til alle danske landmænd, har 3S ligeledes specialiseret sig i servicering af indkøbsgrupper. Som indkøbsgruppemedlem varetager vi indkøbet for den enkelte landmand ud fra nogle i forvejen fastsatte retningslinier.

Hvad eleven kan forvente af praktikken
Som praktikant kommer du tæt på en travl sælgers hverdag. Dine opgaver bliver primært at observere og prøve de forskellige opgaver under salg og trading. 

(Virksomheden foretrækker at du sender en mail)
Ansøg

Anmeld praktikopslaget