Erhvervspraktik hos Børnehuset Krystallen

Børnehave

Kort beskrivelse af virksomheden
Børnehuset Krystallen er en vuggestue og børnehave med livlige børn, engagerede forældre og medarbejdere. Vi lægger vægt på en hverdag med venskaber, nærvær, smil, og pædagogiske rammer i børnehøjde.

Hvad eleven kan forvente af praktikken
Pædagogiske aktiviteter med børn, hjælpe og være med på legepladsen, praktisk arbejde (feje, gøre rent, oprydning, osv.)
Ansøg

Anmeld praktikopslaget