Erhvervspraktik hos Trinity Hotel & Konference Center A/S

Housekeeping

Kort beskrivelse af virksomheden
Hotel- og konferencevirksomhed, dvs. overnatninger, kurser, konferencer, private fester m.v.

Hvad eleven kan forvente af praktikken
Rengøring og klargøring overalt.
Ansøg

Anmeld praktikopslaget