Kort beskrivelse af virksomheden
Mentorbarn er en NGO der hjælper anbragte børn på børnehjem med at komme ud i frivillige mentorfamilier.

Hvad eleven kan forvente af praktikken
Koordinere indsamling, kontakt med folkeskole, gennemgå materiale
Ansøg