Erhvervspraktik hos Cafe tika basa

Kundeservice

Kort beskrivelse af virksomheden
Producere mad og forbereder og serverer lækker mad. Service branche.

Hvad eleven kan forvente af praktikken
Tilberede mad, serverer, fylde op. Tage imod gæster. Ryde op. Gøre rent.
Ansøg

Anmeld praktikopslaget