Erhvervspraktik hos Egtved Skole

Lærer på folkeskole

Kort beskrivelse af virksomheden
Egtved Skole er en folkeskole med elever i alle  klassetrinene fra 0. - 9. årgang.

Hvad eleven kan forvente af praktikken
Kom med en folkeskolelærer rundt og få et indblik i hvad det daglige arbejde består af
Ansøg

Anmeld praktikopslaget