Erhvervspraktik hos Trinity Hotel & Konference Center A/S

Reception

Kort beskrivelse af virksomheden
Hotel- og konferencevirksomhed, dvs. overnatninger, kurser, konferencer, private fester m.v.

Hvad eleven kan forvente af praktikken
Telefonbetjening.
Ind- og udcheck.
Diverse forefaldende receptionsarbejde.
Ansøg

Anmeld praktikopslaget