Erhvervspraktik hos Skovlodden

SFO (Skolefritidsordning)

Kort beskrivelse af virksomheden
Vi er en flexinstitution med plads til 44 børn i alderen 0-5 år. Vi har en vuggestuegruppe (Pilene), en børnehavegruppe (Egene) og en gruppe for kommende skolebørn (Skovuglerne). Skovlodden er en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk.

Skovlodden er samdrevet med Ullerup Bæk Skolen afd. Skolesvinget, hvilket giver mulighed for at lave en rød tråd i et børneliv fra 0-12 år. Pædagogikken i skolen, fritidstilbuddene og Skovlodden er "Den anerkendende tilgang". I praksis betyder det, at vi arbejder med relationer og vægter dialogen højt.

Læs mere på firmaets hjemmeside: fredericia.dk/Skovlodden

Hvad eleven kan forvente af praktikken
Vær med i dagligdagen i Ullerup Bæk Skolen afd. Skolesvingets SFO, til diverse opgaver og få et indblik i hvordan det er at arbejde her.
Ansøg