Samarbejdsmuligheder med

Børnehaven Taarnborg

Om virksomheden
Børnehaven Taarnborg er en lille funktionsopdelt børnehave. Kort fortalt betyder det, at vi har indrettet børnehaven således at alle rum er forskellige. Der er således forskellige værksteder, der skal sikre gode læringsmiljøer med leg, trivsel og læring i fokus.
Virksomheden tilbyder
  • Gruppe-/klassebesøg
  • Gæsteoplæg på skolen
Kontakt

Børnehaven Taarnborg
ults@nyborg.dk
6333 7059
taarnborg.nyborg.dk/FrontEnd.aspx