Samarbejdsmuligheder med

FREA A/S

Om virksomheden
FREA A/S er et moderne fiskeopdrætsanlæg, der opdrætter regnbueørreder i haller. Fisken produceres i vand, der recirkuleres gennem filtre. Derved kan der produceres mange fisk i en relativt lille mængde vand.
Fisken sælges til slagterier eller til andre opdrættere, hvor de vokser videre.
Virksomheden tilbyder
  • Gruppe-/klassebesøg
  • Gæsteoplæg på skolen
Kontakt

FREA A/S
pj@frea-solutions.com

Eller læs mere på Google