Samarbejdsmuligheder med

Engholm Centret

Om virksomheden
Centret blev indviet i 1953, som "De Gamles Hjem".

Gennem årene er centret løbende blevet renoveret, og i 1994 blev navnet ændret til Engholm Centret.

I 2002 blev vi helt færdig med ombygningen.
Det gør, at vi i dag har et dejligt hus med 31 tidssvarende lejligheder. De 6 er skærmet enhed. Der er også 2 stuer til aflastning, tandklinik og træningslokale.
Virksomheden tilbyder
  • Gruppe-/klassebesøg
  • Gæsteoplæg på skolen
Kontakt

Engholm Centret
Kontaktperson: Helle Sjøstrand Sørensen
eghhe@herning.dk
plejecenter.herning.dk/plejecentre-i-herning-kommune/engholm-centret